ES PODEN MODIFICAR ELS CAMINS DE LA VIDA?Nonna Juvanteny Plana 


Aquesta pregunta va dirigida cap als humans i a les seves condicions. Per això, la branca de la filosofia que podria formar part és l'antropologia filosòfica. Bàsicament perquè els humans hem d'anar fent els nostres camins, en canvi, segurament tot el contrari que els animals, ja que ells acostumen a tenir la vida més fàcil i els camins ja marcats.  


La pregunta que he formulat, l'he interpretat com que a la vida acostumem a tenir opcions o camins diferents i depenent del que escollim ens dirigim cap a un lloc o un altre i podem arribar a modificar el que en principi estava destinat per a nosaltres. Aquí és quan entra el destí, el podem arribar a relacionar amb els camins de la vida, ja que potser estàvem destinats a fer qualsevol cosa, però a causa d'escollir un camí o un altre de paral·lel, canvia completament el resultat, tot i que, cap dels dos o els que siguin està malament. 

Aquesta pregunta està relacionada amb la fragilitat, ja que estem constantment decidint petits o grans fets de la nostra vida i en qualsevol moment, per molt petit que sigui el canvi, pot fer un gir molt gran a la vida, és a dir, que és molt fràgil. 


Cap filòsof ha tractat els camins de la vida directament però el destí si, com per exemple, Jean-Paul Sartre. Sartre va ser un filòsof francès que tenia com a referència, considerar la llibertat i la responsabilitat individual dels humans. A més va argumentar que cada persona crea el seu propi destí a través de les seves decisions i accions.

Quan les persones es reconeixen com a lliures per triar el seu camí, poden experimentar angoixa existencial, una sensació d'ansietat davant de la manca de direcció o de referències externes que els diguin què fer. En resum, Jean-Paul Sartre creia que les persones són lliures per triar els seus propis camins i que no hi ha un destí predeterminat en les seves vides.


Comentaris