EXISTEIX LA FRAGILITAT EN LES NOSTRES DECISIONS?

Abhi Rattu


Aquesta qüestió pertany a l'ètica, ja que aquesta examina qüestions relacionades amb el comportament humà, la moralitat i la presa de decisions. En aquest cas relacionem la qüestió amb la presa de decisions perquè la pegunta destaca la fragilitat de les decisions humanes.


En la foto podem veure unes cartes de pòquer aguantant una ploma, les cartes de pòquer representen les diverses opcions que se'ns presenten i les decisions que prenem perquè sovint aquest joc està relacionat amb les decisions, mentre que la ploma en equilibri destaca la delicadesa i la importància de les eleccions i com la ploma pot caure en qualsevol mínim moviment. En aquesta qüestió es reflexiona sobre la solidesa de les decisions humanes i  l'objectiu és explorar com les eleccions individuals poden ser influïdes o afectades per diverses forces, siguin internes o externes i la fragilitat aquí no es refereix només a la possible debilitat de les decisions, sinó també a la seva susceptibilitat a influències ètiques, morals o circumstancials.


Un pensador que ha tractat sobre les decisions de la vida és Søren Kierkegaard, aquest filòsof és conegut per a la seva exploració en la presa de decisions. En aquest apartat Søren argumenta que la llibertat en la tria de decisions també comporta una responsabilitat molt gran a més a més creu que les eleccions que fem no només configuren el curs de la nostra vida, sinó que tenen repercussions ètiques significatives.


Comentaris