LES ADVERSITATS ENS FAN MÉS FORTS?


         Genís Pau Aulinas


  1. Aquesta pregunta pot connectar amb diverses branques de la filosofia, com la moral, la vida i la psicologia. A la filosofia moral, es podria explorar si la fortalesa adquirida en superar adversitats té valor moral intrínsec. En la filosofia de la vida, s'investigaria com les dificultats i superacions poden influir en la percepció del sentit de la vida, contribuint al creixement personal. Quant a la filosofia de la psicologia, es podrien abordar qüestions sobre com les adversitats afecten el desenvolupament personal i la ment. Així, la pregunta sobre com les adversitats ens fan més forts implica reflexions filosòfiques sobre moralitat, sentit de la vida i psicologia humana.


  1. Amb aquesta pregunta em qüestiono com les coses difícils que passen a la vida poden fer-nos més forts i millorar la nostra manera de veure les coses. Estic pensant en com superar els problemes pot afectar la nostra ètica (com fer les coses correctes), la manera en què veiem el sentit de la vida i fins i tot la nostra ment. La importància d'aquesta pregunta és que ens fa pensar com les parts difícils de la vida, malgrat ser complicades, poden fer-nos créixer i ser més forts com a persones. La pregunta ve de la nostra pròpia fragilitat, ja que tothom té moments difícils. Al mirar-la des d'una perspectiva filosòfica, intento entendre com aquesta fragilitat pot convertir-se en fortalesa i ajudar-nos a créixer, encara que a vegades no ho vegem clar. I en aquesta foto es pot reflectir clarament aquesta idea car, la planta ha crescut en un terreny amb moltes adversitats i, així i tot, creix forta i elegant.


  1. Un pensador que ha tractat el tema de les adversitats i la fortalesa és Frederick Nietzsche, un filòsof del segle XIX. Nietzsche va proposar la idea de "l'amor fati" o "amor al destí",  dient que s'ha de veure cada aspecte de la vida, incloent-hi les adversitats, com una oportunitat per créixer i abraçar plenament la nostra existència.

Segons Nietzsche, les adversitats no s'han d'evitar; més aviat, són essencials per desenvolupar-te i créixer personalment. Creia que superar els desafiaments no només ens fa més forts, sinó que també ens dona experiència pel futur.

Així, a través de la filosofia de Nietzsche, puc veure una perspectiva que s'alinia amb la idea que les adversitats poden ser un camí cap a la fortalesa i el creixement personal.

Comentaris