LES AMISTATS ET FAN FRÀGIL?


                                                                                                                             


 


  • Nil Jiménez
    • La qüestió "Les amistats es fan fràgils?" pertany al camp de l'ètica, una branca de la filosofia que es dedica a analitzar les qüestions morals i els principis que guien el comportament humà. La fragilitat de les amistats implica consideracions ètiques sobre les relacions interpersonals i la responsabilitat moral que tenim en aquest àmbit.

    • La pregunta es planteja la naturalesa inestable de les amistats i les seves implicacions ètiques. Les relacions ens fan fràgils, ja que en una relació ha d'haver-hi sentiments i el que et fan fràgil són aquests mateixos. Les amistats que et faran més fràgil són amb les que tens més confiança perquè el que aquesta persona faci o digui et pot afectar més. La importància radica en comprendre la fragilitat com a element fonamental de les relacions humanes i reflexionar sobre com aquesta fragilitat influeix en els nostres valors ètics i responsabilitats.


    • Un pensador que ha abordat qüestions ètiques relacionades amb les relacions humanes és Aristòtil. En la seva ètica a Nicòmac, Aristòtil explora la importància de l'amistat i com les virtuts ètiques són fonamentals per mantenir relacions saludables. En aquest context, la fragilitat de les amistats podria ser vista des d'una perspectiva aristotèlica com el resultat de la manca de virtuts ètiques en les persones involucrades. Aquest enfocament proporciona una base per a la reflexió ètica sobre com podem millorar i mantenir les nostres relacions amicals enfrontant la seva fragilitat inherent.

Comentaris