PER QUÈ LES PERSONES ENS TRAÏM ENTRE NOSALTRES?Nom: Anas Bouchaikhi Anaioub


1. La branca de filosofia la qual pertany la foto i la idea que he triat forma part de l'ètica, ja que el tema el qual tracta la foto és un acte el qual no és moralment correcte i això ho sabem gràcies a l'estudi de l'ètica


2. La foto que he triat per fer aquest treball ha sigut aquesta. Com podeu veure, la persona que està a l'esquerra està expressant un tema delicat o sensible per ell en aquell moment, és a dir, està en una situació de vulnerabilitat, de fragilitat. Per altra banda, la persona que està a la dreta és el suposat amic el qual hauria d'estar escoltant les coses que li està dient l'altre. Però aquest no mostra una actitud receptiva, sinó que està més pel seu món. A més, podem veure que està xatejant amb una persona aliena a la conversació que estan tinguent. Li està parlant sobre les coses que està dient la persona de l'esquerra. Òbviament, tot això no està consentit, cosa que fa que es sàpiga informació molt personal d'ell a persones que no ho haurien de saber. Com podreu haver deduit, el tema que tracta la meva foto és la traïció i la lleialtat.


3.  El filòsof alemany Friedrich Nietzsche va ser un dels pensadors més importants que va discutir el tema de la traïció. Nietzsche va discutir la traïció i la lleialtat en diverses de les seves obres, sobre tot a "Així va parlar Zaratustra". Nietzsche va examinar la naturalesa humana i la moralitat des d'una perspectiva penetrant en aquestes obres.

Nietzsche no veu la traïció com una cosa negativa quan hi pensa, ell creu que la traïció pot ser una expressió d'individualitat i superació de les normes socials imposades, tot i que la moral tradicional moltes vegades considera la traïció com una cosa dolenta.

El filòsof alemany va criticar especialment la moralitat tradicional que considera la lleialtat com la virtut suprema. Creia que la lleialtat cega i la conformitat amb les normes establertes poden ser un obstacle en el creixement d'una persona. En aquest sentit, la traïció, podria ser vista com un acte d'alliberament i afirmació de la pròpia voluntat.

Comentaris